Objektif Kolej Komuniti

Menyediakan Pendidikan yang berkualiti, berteknologi tinggi dan holistik

Laluan Alternatif

1Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada Pendidikan formal untuk mengikuti Latihan dan pengajian dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional termasuk perdagangan, petanian, kesihatan dan lain-lain

Pendidikan Seumur Hidup

2Menyediakan Pendidikan seumur hidup kepada individu dan masyarakat setempat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakatMemberi Latihan

3Membolehkan syarikat-syarikat swasta menggunakan khidmat kolej komuniti untuk memberi Latihan kepada pekarja mereka4Menyelaras Latihan dan kemahiran yang disediakan oleh pelbagai kementerian supaya dapat memenuhi keperluan pasaran dan penduduk setempat

Menyelaras Latihan dan Kemahiran

Tim

5Memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk menggunakan kemudahan yang disediakan kolej komuniti

Kemudahan

Khidmat Nasihat/Kaunseling

6Memberi khidmat nasihat/kaunseling kepada masyarakat setempat bagi mempertingkatkan tahap pengetahuan dan perkembangan kerjaya mereka

Christ

CEO